Smittar göteborgskan av sig?

2014-09-17

Pratar man göteborgska i Skara? Har bohuslänningarna tappat bort sin bohuslänska? Margareta Svahn vid institutionen för nordiska språk ger svaret i en ny bok om dialektutjämning i Västsverige.

Allt färre människor i Sverige talar dialekt. Det beror främst på att dialekterna jämnats ut och alltmer liknar standardsvenskan. Språkdrag från de större städerna sprider sig allt längre ut på landsbygden. I en ny bok - Dialektutjämning i Västsverige - undersöker bland annat Margareta Svahn vid institutionen för nordiska språk hur språket förändrats i västra Sverige sedan 1950-talet.

Med hjälp av gamla och nya inspelningar med västgötar och bohuslänningar har forskarna undersökt förändringar i en stor mängd dialektala språkdrag för att se hur de påverkats av influenser från göteborgskan och standardsvenskan.  

Göteborgskan har en stark spridning i Västsverige men frågan är hur långt från staden den sträcker sig. Pratar man göteborgska även i Skara och Uddevalla eller står västgötskan och bohuslänskan emot?

- Södra Bohuslän har påverkats mest av göteborgskan. Men i Västergötland är det snarare standardsvenskan som står för utjämningen, berättar Margareta Svahn. Men den individuella variationen är stor.

- Ett intressant resultat av studien av dialektanvändning idag är att de som tänker bo kvar på sin ort talar mer dialekt än de som har för avsikt att flytta därifrån. Bland ungdomarna är det också språkliga könsskillnader – pojkarna talar mer dialekt än flickorna.

Dialektutjämning i Sverige, Margareta Svahn och Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, ISBN 978-91-86959-15-9