Runforskare från hela världen diskuterar runfynd

2014-08-26

Den 1–6 september samlas ett hundratal runforskare från hela världen i Nyköping vid det åttonde internationella symposiet om runor och runinskrifter. - Konferensen ger oss runforskare en värdefull möjlighet att diskutera runfynd, nytolkningar och nya utmaningar när det gäller bevarandet av detta fantastiska kulturarv, säger organisationskommitténs ordförande Henrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Totalt finns det över 6 500 runinskrifter i världen, varav drygt 3 500 i Sverige och 450 i Södermanland. De utgör unika källor till förmoderna kulturer, och används bland annat inom arkeologisk, historisk, religionsvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning.

Konferensen hålls vart fjärde år, och nu har turen kommit till Sverige. Tema för årets konferens är ”Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation”. De drygt femtio föredragen handlar om alltifrån germanernas kontakter med det senantika Rom och nya fynd av vikingatida runstenar i Sverige och England till tolkningen av runor i senmedeltida isländska handskrifter.

– Valet av Nyköping som konferensort är inte någon slump, förklarar Henrik Williams. Trakten är inte bara rik på runstenar utan här finns också några av Sveriges mest intressanta runristningar.

Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Uppsala runforum vid Uppsala universitet. Båda har en lång tradition av runforskning. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för vården av runinskrifter som kulturarv. Vid Uppsala universitet bedrivs en mycket livaktig runforskning, både med språkhistorisk och arkeologisk inriktning. Runtextdatabasen vid Uppsala universitet är idag den mest kompletta förteckningen över nordiska runinskrifter.