Nordiska Juristpriset 2014 till Stig Strömholm

2014-08-21

Vid en ceremoni i Oslo den 21 augusti, i samband med öppnandet av det fyrtionde nordiska juristmötet, delade H.M. Kung Harald V ut "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser" (Nordiska Juristpriset) till Stig Strömholm, professor emeritus och förutvarande rektor vid Uppsala universitet.

Priset delades ut första gången 1981 och delas nu ut för tolfte gången i samband med de nordiska juristmötena som äger rum vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Enligt stadgarna för priset skall priset tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap.

Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare. Prissumman är 1 000 000 kronor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut  mer än 5 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.