Nytt magisterprogram i internationell immaterialrätt

2014-08-21

Nu startar Uppsala universitet ett nytt magisterprogram på 60 hp i immaterialrätt. Programmet, Master Programme in Intellectual Property Law, är på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter. Första antagning sker till höstterminen 2015.

- Det är fantastiskt roligt att vi får Sveriges enda magisterprogram i immaterialrätt, säger docent Sanna Wolk, forskare i immaterialrätt och ansvarig för programmet på juridiska institutionen. Med tanke på Sveriges och andra länders ekonomiska beroende av immaterialrätten för både företags och samhällets utveckling har programmet en central roll.
 
Immaterialrätt, som bland annat innefattar upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, är oerhört viktig i dagens kunskapsbaserade ekonomi med fokus på innovation och information. Ekonomisk tillväxt och utveckling är beroende av möjligheten att rättsligt kunna skydda och utveckla immateriella tillgångar. Europeiska patentverket räknar till exempel med att cirka 40 % av Sveriges BNP kommer från immaterialrättsintensiva företag.
 
Programmet är unikt i Sverige, det finns i dagsläget ingen annan internationell magisterutbildning i immaterialrätt i Sverige. Samtidigt efterfrågar juriststudenter mer och mer fördjupade kunskaper i immaterialrätt. Programmet blir därför en välkommen möjlighet för studenterna att ta del av Uppsala universitets starka forskningsmiljö i immaterialrätt som har internationell spetskompetens inom bland annat bioteknik och patenträtt, datorprogram och upphovsrätt samt globala varumärken.