Maarit Jänterä-Jareborg invald i Kungl. Vitterhetsakademien

13 juni 2014

Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, har blivit invald som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Maarit Jänterä-Jareborg disputerade i Uppsala 1989. Åren 1995-98 var hon ämnessakkunnig i Justitiedepartementet och 1998 utnämndes hon till professor i Uppsala.