Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Pris till juridikprofessor

2014-04-04

Magnus Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, får Emil Heijnesrättsvetenskapliga pris.

I sin motivering skriver stiftelsen: ”Magnus Ulväng har utfört ett osedvanligt omfattande och ingående forskningsarbete rörande straffrättsliga konkurrensfrågor och där visat att en teoretisk ansats är väl förenlig med praktisk användbarhet.” Prissumman är 100 000 kronor.

Magnus Ulväng tog emot priset vid styrelsesammankomsten med Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning den 31 mars.

Läs mer på Advokatsamfundets webbsida.

Ulrika Boschloo Kagg