Nationalekonom ger tips på hur man kan sänka arbetslösheten

2014-04-04

Eva Mörk, professor i nationalekonomi.

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, är en av fyra forskare som gett sin syn på hur arbetslösheten i Sverige kan sänkas. De har arbetat fram en rapport på uppdrag av Socialdemokraterna.

Det var efter Socialdemokraternas senaste kongress som forskningskommissionen tillsattes av partiledaren Stefan Löfven, för att få fram konkreta förslag på hur man kan nå målet att Sverige år 2020 ska ha lägst arbetslöshet i Europa.

Ni har sammanfattat rapporten i 10 huvudsakliga slutsatser. Vad är ert viktigaste budskap till politikerna?

– Vi har sett på senare tid att det går mycket sämre på arbetsmarknaden för dem som saknar gymnasieutbildning. Det behövs utbildningssatsningar för att komma åt den höga arbetslösheten både bland ungdomar och utrikes födda. Dels handlar det om yrkesutbildning som fungerar. Dels handlar det om kunskapslyft som gör det möjligt att läsa in gymnasiet.

Hur är det att som forskare arbeta på uppdrag av ett politiskt parti?

– Vi har arbetat helt fristående, utan någon politisk styrning. På samma sätt står det Stefan Löfven fritt att göra vad han vill med resultatet. Jag uppskattar att politiska partier försöker få hjälp av forskare och får in forskarevidens i sin politik. Tittar man på regeringen så har de enorma resurser till detta. Det är viktigt ur demokratisk aspekt att även andra partier får stöd av forskare.

Hur har rapporten tagits emot?

– Den har tagits emot bra, även om en del tycker att de har sett mycket förut och att vi inte kommer med något nytt. Men det är svårt att komma med de stora lösningarna i en sådan här fråga. Sverige har en arbetslöshet som ligger högre än många andra europeiska länder och det är många som har funderat länge på det här. Det finns inga enkla lösningar.

Ett av råden till politikerna är att experimentera, utvärdera och att våga göra fel. Hur menar ni då?

– Det är svårt att jämföra olika politiska åtgärder innan man vet exakt hur de fungerar. Att experimentera handlar om att genomföra åtgärder på ett sätt som gör det möjligt att gå tillbaka och utvärdera dem. Fungerar de inte kan de läggas ned, fungerar de kan man fortsätta. Vi som forskare skulle gärna vilja vara med och utforma olika insatser. Till exempel kan man göra det i form av randomiserade experiment eller genom att först genomföra en åtgärd i en viss del av landet.

---

Fotnot: De andra forskarna är Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Robert Östling, forskare vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Rapporten Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd kan laddas ned som pdf.

Se också forskarnas artikel på DN Debatt