900 nya platser till lärarprogrammen

2014-04-03

Utbildningsdepartementet tilldelar Uppsala universitet 900 nya platser på lärarprogrammen. Utökningen av platser sker successivt och kommer att vara fullt utbyggd 2018.

Syftet med de nya platserna är att säkra tillgången på lärare i så kallade bristyrken/ämnen både i regionen och på ett nationellt plan.  Det innebär att följande utbildningar/ämnen kommer att få nya platser:

  • förskollärarprogrammet
  • grundlärarprogrammet
  • kompletterande lärarutbildning
  • ämneslärarprogrammet (t ex naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik)


– Det här är på många sätt en positiv nyhet både för svensk förskola och skola samt för Uppsala universitet. Det ökade antalet platser gör att vi återigen kommer kunna erbjuda fler studenter att utbilda sig till lärare, säger Jonas Almqvist, prodekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Platserna på universitet och högskolor har under senaste åren minskat i Sverige och även vid Uppsala universitets lärarutbildning färre studenter än tidigare antagits. Samtidigt som minskningen skett har söktrycket till högre utbildning ökat. Inför antagning till förskollärar- och lärarprogrammen har Uppsala universitet många reserver på alla program och de flesta inriktningar.

De nya platserna bidrar till att Uppsala universitet har möjlighet att behålla en bred lärarutbildning med hög kvalitet. De ger också möjlighet till utbildning i många ämnen och med inriktning på undervisning för allt från gymnasieskola till förskola.

Ulrika Boschloo Kagg