Uppsalaforskare ledamöter i regeringens utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. Två av ledamöterna är från Uppsala universitet – Caroline Liberg, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Mikael Lindahl vid nationalekonomiska institutionen.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd som har som syfte att samråda med regeringen i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

De personer som ingår i rådet är:

 • Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet
 • Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet
 • Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping
 • Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet
 • Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet
 • Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet
 • Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet
 • Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet
 • Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola
 • Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola
 • Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.