Årets Fulbrightföreläsning: Obama svensk och Reinfeldt amerikan?

2014-04-01

Årets innehavare av Fulbrightprofessuren i USA-studier vid Uppsala universitet, Steven Schier, har i sin forskning bland annat studerat det amerikanska presidentämbetet. I sin föreläsning kommer han att jämföra Obama och Reinfeldt som politiker.

Det sägs ofta att USA spelar en stor roll i Sverige, medan Sverige spelar en mindre roll för USA.  Vad betyder de respektive länderna för varandras politiska liv? Hur svensk är Barack Obama som politisk ledare och hur amerikanskt är Fredrik Reinfeldts politiska ledarskap? Många amerikaner ser ju Barack Obama som en europeisk socialdemokrat och Reinfeldt har i en svensk boktitel kallats för George W. Reinfeldt. I professor Steven Schiers föreläsning diskuteras innehållet i Obamas och Reinfeldts politik och deras politiska stil, samt hur ”amerikanska” eller ”svenska” dessa kan sägas vara.

Steven Schier är professor i statskunskap vid Carleton College, i Northfield, Minnesota. Hans forskning har rört det amerikanska presidentämbetet, den amerikanska kongressen och amerikanska val. Schier har sedan länge varit intresserad av jämförelser mellan amerikansk och svensk politik.

Bland hans böcker märks från senare år: American Government and Popular Discontent. Stability without Success (2013), The American Elections of 2012 (2013), Transforming America : Barack Obama in the White House (2011), och Ambition and Division. Legacies of the George W. Bush Presidency (2009).

Fubrightföreläsningen ges varje år av innehavaren av gästprofessuren ”The Distinguished Fulbright Chair in American Studies” vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier, Uppsala universitet.

Allmänhet och media hälsas välkomna till föreläsningen!
Efteråt ges möjlighet till frågor och diskussion.

Föreläsning: ”Obama the Swede? Reinfeldt the American? Comparing Political Leaders”.

Tid och plats: Torsdagen den 3 april kl. 16.15 i Ihresalen, Campus Engelska Parken, Uppsala universitet.