Bertil Wiman har utsetts till Vice-President för International Fiscal Association

11 September 2017

Executive Committee vid International Fiscal Association (IFA) har utsett Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, till Vice-President.

IFA är en vetenskaplig organisation med ändamål att studera och främja internationell och komparativ skatterätt. Organisationen är den största av sitt slag i världen och har 12 500 medlemmar från 116 länder.

Bertil Wiman sitter i dess Executive Committee sedan 2012, och är också ledamot av den svenska styrelsen vars ordförande han var under många år. Wiman har också varit ordförande för European Association of Tax Law Professors (EATLP) åren 2012-2015, och dess skattmästare åren 1999-2005