Satsning på flervetenskapliga miljöer

21 August 2017

Fotografi på vicerektor Torsten Svensson i sitt tjänsterum.

Hösten 2017 startar flera nya satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap.

Hallå där Torsten Svensson, professor i statskunskap, som är omvald som vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Vad händer i höst?

– Vi arbetar vidare med att utveckla de flervetenskapliga miljöerna inom området. Vi fick bra gensvar när vi under förra läsåret utlyste en pilot i form av medel till flervetenskapliga projekt. Nu har arbetet gått vidare och vi förbereder beslut om Center for Integrated Research on Culture and Society (Circus).

När kommer beslut om Circus?

– Områdesnämnden har beslutat om satsningen för en första femårsperiod. Nu ligger frågan hos konsistoriet som behöver godkänna att centrumbildningen läggs på områdesnivå. Vi hoppas också att rektor ska medfinansiera satsningen.

Vad är syftet med Circus?

– Det finns en vilja och behov av att göra saker tillsammans inom området och vi vill bland annat underlätta utvecklandet av nya idéer och problemdriven forskning mellan olika discipliner. Vi vill också skapa en arena för samarbeten och ökad synlighet för behovet av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Circus ska också fortsätta bygga ut samarbetet med teknat och medfarm.

Är det några projekt på gång inom utbildning?

– Ja, vi har börjat titta på frågan om studenternas möjlighet att vandra mellan olika ämnen. Vi tror att rörligheten mellan olika ämnen är svag och vi vet att antalet fristående kurser har gått ner kraftigt eftersom det är enklast att minska antalet platser på fristående kurs jämfört med program. Men frågan är om studenternas rörlighet förutsätter fristående kurser?

– Jag tror också att vi måste fokusera på studentrekrytering. Vi har gärna en bild av att studenterna söker från hela landet till Uppsala universitet men i själva verket sker största delen av rekryteringen regionalt. Vi behöver också ser över finansieringen av studentytor, de är viktiga för studenternas rörlighet och arbetsmiljö och det kanske finns behov av central finansiering för att inte ansvaret ska vila på enskilda institutioner.

– Vi kan också se att antalet doktorander som antas har sjunkit och verkar fortsätta att sjunka. Är det ett problem och vad kan vetenskapsområdet i så fall göra för att vända trenden?

Och i höst invigs Humanistiska teatern

– Ja, Humanistiska teatern invigs nu i höst och vi arbetar för att fylla den med spännande innehåll.