Forskarskolan i ämnesdidaktik invigs

23 August 2016

Personporträtt på Anders Berglund fotograferat utomhus.

Anders Berglund, lektor i datateknik, är nybliven koordinator för forskarskolan i ämnesdidaktik och håller i invigningen 5 september.

Hallå där, Anders Berglund, lektor i datateknik, som har börjat som koordinator för forskarskolan i ämnesdidaktik. Hur har det gått, har ni antagit doktoranderna?

– Ja, vi har antagit 16 doktorander med finansiering inom forskarskolan och 3 doktorander som kommer följa forskarskolan men som är finansierade från andra sätt. De representerar att brett spann av ämnen inom universitetet, från informationsteknologi över juridik och pedagogik till teologi. Alla har dock ett gemensamt intresse i frågor om lärande och undervisning.

När börjar doktoranderna?

– De börjar 1 september och första gemensamma aktivitet är 5-6 september då vi har en uppstartskonferens. 5 september kommer vi också att officiellt starta forskarskolan med en invigningsceremoni där vi ska välkomna doktoranderna.

Vad händer på invigningen 5 september?

– Det kommer att vara korta anföranden av vicerektor Torsten Svensson, dekan Elisabet Nihlfors och Jonas Almqvist, professor i didaktik följd av ett förmiddagsmingel. De nya doktoranderna med sina handledare kommer vara på plats och vi hoppas att intresserade från lärarutbildningarna och intresserade av ämnesdidaktisk forskning på ämnesinstitutionerna ska komma på invigningen.

Varför är forskarskolan i ämnesdidaktik viktig?

– Forskarskolan kommer fungera som ett stöd i utvecklandet av ungdomsskolan och lärarutbildningen genom ytterligare forskning och kunskaper om undervisning inom olika ämnen. Det är centrala kunskaper för ungdomsskolan.

Hur kommer vi att se de första effekterna av forskarskolan?

– Det kommer att bli en boost för lärarutbildningarna och studenterna på lärarutbildningarna redan när doktoranderna från forskarskolan börjar undervisa i ämnesdidaktik. Effekterna kommer sedan öka när doktoranderna efter examen börjar forska och undervisa på lärarutbildningar och delar med sig av den ämnesdidaktiska kompetensen till framtida lärarstudenter. Det är ett långsiktigt projekt.

Har du några konkreta exempel på forskningsprojekt?

– Jag vet att de flesta av doktorandernas forskningsprojekt kommer att ha direkt bäring på ungdomsskolan och en del doktorander har redan ganska färdiga förslag till forskningsprojekt men jag har ännu inte sett förslagen så det är för tidigt för mig att berätta om.

---

Invigning av forskarskolan i ämnesdidaktik

Forskarskola är en forskarutbildning med kurser som delvis är gemensamt för alla antagna doktorander. Forskarskolor har ofta ganska breda teman för att gynna tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika forskningsämnen och skapa större dynamiska miljöer med doktorander från olika forskarutbildningsämnen.

Läs mer: