Lunch om samverkan inom välfärdsfrågor

22 August 2016

Forskare och praktiker är välkomna till höstens första välfärdslunch 12 september.

UU Innovation (universitets enhet för innovationsstöd) har startat ett nätverk för forskare och praktiker inom välfärdsfrågor för att öka samverkan mellan universitetet och icke-akademiska organisationer.

 Vid lunchen 12 september kommer fyra forskare berätta om sin forskning och hur de har samverkat. Det kommer också bli möjlighet till mingel och fördjupade diskussioner i mindre grupper. Lunchen vänder sig både till praktiker och forskare.

 Under hösten planeras ytterligare lunchträffar och under 2017 planeras en AIMDay Välfärd.

---

Välfärdslunch 12 september

  • Tid: 12 september kl. 11.30–14.00
  • Plats: Faculty Club, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Uppsala
  • Läs mer och anmälan:Anmälan senast 5 september.
  • Arrangör:UU Innovation