Två uppsalaforskare blir hedersdoktorer vid Åbo Akademi

3 February 2016

När Åbo Akademi firar doktorspromotion i maj, och promoverar 76 nya doktorer, så hedras också 14 hedersdoktorer. Två av dessa är uppsalaforskare – teologen Carl-Henric Grenholm och juristen Lena Marcusson.

76 personer som doktorerat vid Åbo Akademi får sin doktorsvärdighet under högtidliga former i Åbo konserthus fredagen den 27 maj 2016. Dessutom promoveras 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor.

Två av hedersdoktorerna är från Uppsala universitet:

  • Professorn emeritus i etik Carl-Henric Grenholm promoveras till teologie hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
  • Professorn emerita i juridik Lena Marcusson promoveras till politices hedersdoktorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Så här skriver Åbo Akademi i ett pressmeddelande:

Carl-Henric Grenholm är professor emeritus i etik vid Uppsala universitet och har i sin
forskning ägnat sig åt bl.a. etikens metateori, kristen socialetik och relationen mellan etik och ekonomi. Grenholm har inom forskarutbildningen samarbetat med ämnet teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi bland annat genom gemensamma doktorandseminarier. Grenholms publikationslista är gedigen och inte minst som läroboksförfattare har han haft betydelse för utbildningen vid Åbo Akademi. Carl-Henric Grenholm promoveras till teologie hedersdoktor för sina vetenskapliga meriter och sitt generösa vetenskapliga bidrag till och goda samarbete med Åbo Akademi.

Lena Marcusson är professor emerita i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, där hon
också varit prorektor. Hon innehar en rad viktiga förtroendeuppdrag, bland annat är hon
ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Marcusson har forskat i centrala förvaltningsrättsliga frågeställningar med den offentliga förvaltningens gränser, god förvaltning och rättssäkerhet i förvaltningen som specialområde. Lena Marcusson promoveras till politices hedersdoktor för sin långa och framgångsrika forskarkarriär och sitt engagemang inom rättsvetenskapen.