Han vill bredda bilden av islam

8 April 2015

– Den viktiga poängen är att islam nu kan studeras i sitt eget sammanhang, säger professor Mohammad Fazlhashemi.

Det finns många olika typer av islam. Professor Mohammad Fazlhashemi vill bredda bilden av en av de största religionerna i Sverige. Intresset är stort för de nya utbildningarna i islamsk teologi och filosofi.

För två år sedan inrättades Sveriges första professur i ämnet islamsk teologi och filosofi vid teologiska institutionen i Uppsala. Mohammad Fazlhashemi, med en bakgrund som idéhistoriker vid Umeå universitet, fick tjänsten.

Som expert på politisk islam får han ofta vara med och kommentera händelseutvecklingen i Mellanöstern. Förutom intervjuer i media föreläser han ofta för lärargrupper och anställda inom offentlig verksamhet. För ett par år sedan gav han ut en bok om Arabiska våren, där han beskrev demokratirörelsen i Mellanöstern. Sedan dess demokratisträvandena bytts mot våld i länder som Syrien och Irak där IS, Islamiska staten, vill ta makten.

– De barbariska terroristerna i IS har för många blivit sinnebilden av islam. Jag försöker balansera den bilden. Varför har den här typen av extrema tolkningar uppstått och vad är de uttryck för? Då går det att bättre förstå hur man kan undvika förekomsten av extremism, säger Mohammad Fazlhashemi.

En av hans böcker heter ”Vems islam?” och han är noga med att lyfta fram att muslimer inte är en enhetlig grupp. Islam rymmer allt ifrån extrema tolkningstraditioner till de som försöker förena feminism och demokrati med islam.

Ofta har det som kallas politisk islam uppstått i samhällen i kris, med brist på rättsäkerhet och demokratiunderskott, berättar han.

– Vi vet att extremism frodas i en icke-demokratisk miljö med ekonomiska problem och korruption. Genom att jobba för bättre ekonomisk fördelning och motarbeta korruption kan de förebyggas.

Förra sommaren gav han för första gången en sommarkurs om arabiska våren och politisk islam. Därutöver ges fyra olika grundkurser i islamsk teologi och filosofi. På sikt kommer ett utbildningsprogram att byggas upp, men det innebär inte att teologiska institutionen ska börja utbilda imamer. Precis som när det gäller kristen teologi är det en ”icke-konfessionell” utbildning och eventuell präst-, pastors- eller imam-utbildning ges i annan regi, betonar Mohammad Fazlhashemi.

– Den viktiga poängen är att islam nu kan studeras i sitt eget sammanhang och inte i ett utifrånperspektiv. Sedan tidigare finns historiska kurser och mellanösternkunskap men just studiet av islam utifrån dess egna premisser är något nytt.