Torsten Svensson föreslås till ny vicerektor

15 January 2015

Torsten Svensson, professor i statskunskap, föreslås till ny vicerektor vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Elektorsförsamlingen beslutade på sitt sammanträde 15 januari att föreslå Torsten Svensson till ny vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Rektor har bett elektorsförsamlingen att göra fyllnadsval till posten som vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för mandatperioden fram till 30 juni 2017. Anledningen är att nuvarande vicerektor Jörgen Hermansson är sjukskriven och förväntas att vara fortsatt sjukskriven under mandatperioden.

Elektorsförsamlingen beslutade alltså att föreslå Torsten Svensson, professor i statskunskap och prefekt vid statsvetenskapliga institutionen, som ny vicerektor. Förslaget lämnas till rektor för beslut.

Nuvarande ställföreträdande vicerektor Anna Singer kommer att ha kvar sitt uppdrag.