Nya hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten

16 October 2014

Två internationellt högt ansedda språkvetare; Peter Austin, som studerar hotade språk samt David Konstan, som gjort stora insatser inom grekisk känslohistorisk forskning, har utnämnts till hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Peter Austin är innehavare av Märit Rausing professuren och leder programmet för hotade språk vid avdelningen för afrikanska och orientaliska språk, University of London. Hans forskningsintresse täcker beskrivande, teoretisk och tillämpad lingvistik. Han har bland annat gjort omfattande fältstudier av urbefolkningsspråk i Australien. Austin har haft en avgörande internationell roll för hotade språk genom att lyfta fram betydelsen av att dokumentera det mänskliga kulturarv som finns i de tusentals språk som riskerar att försvinna inom en nära framtid. Hans slogan ”varje förlorat ord betyder ännu en förlorad värld” har ökat skolors och allmänhetens intresse för hotade språk. Peter Austin startade sin karriär i Australien och har sedan varit gästprofessor vid en rad ansedda universitet, bland annat Stanford University, University of Hong Kong och Max Planck Institute. Han har både fått det prestigefyllda priset Humboldt Prize och Humboldt Award.

David Konstan är professor i Classics vid New York University och professor emeritus i Classics vid Brown University. Han har gjort stora forskningsinsatser inom den grekiska och latinska litteraturen och filosofin, och har särskilt utmärkt sig för pionjärgärningar inom den känslohistoriska forskningen. Han har en rik vetenskaplig produktion som omfattar såväl litterära som etiska ämnen och infallsvinklar. David Konstans egna verk har översatts till flera språk och han har innehaft akademiska befattningar i ett stort antal länder.  Han är ledamot i American Academy of Arts and Sciences och hedersledamot i Australian Academy of the Humanities. Med sin forskning har David Konstan varit en banbrytande röst inom klassisk filologi och filosofi, central för den forskning som har producerats i Uppsala under de sista femton åren och fortsatt avgörande för de projekt som för närvarande bedrivs inom ämnet grekiska.