UKÄ ger grönt ljus för tidigare kritiserade utbildningar

27 June 2014

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har under våren följt upp utbildningar som man i tidigare utvärdering ansett ha ”bristande kvalitet”.

Sedan 2012 har UKÄ publicerat en rad resultat från sin kvalitetsutvärdering av landets högskoleutbildningar. Utbildningarna som utvärderats har bedömts på en tregradig skala där ”mycket hög kvalitet” har varit högsta betyg. UKÄ har även delat ut omdömena ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet” där det sistnämna betyget innebär att utbildningen kritiseras. Studenternas examensarbeten är huvudfokus i bedömningen av utbildningarna.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har universitetet ett år på sig att åtgärda de påtalade bristerna för att inte examensrätterna ska äventyras.

Samtidigt som UKÄ fortsätter att utvärdera fler utbildningar följer man även upp universitetens åtgärder av det man menat varit brister.

Följande utbildningar har under våren fått besked om att de efter uppföljning nu håller hög kvalitet:  

•    Kandidatexamen i grekiska
•    Kandidatexamen i engelska
•    Masterexamen i svenska

(Utvärderingarna innan 2013 gjordes av Högskoleverket som sedan lades ner vid årsskiftet 2012/2013.)