Uppsala på andra plats i nordisk rättegångstävling

25 June 2014

Bland 12 nordiska lag kom Uppsalas klubb Örnfot på en förstaplats i inlageskrivande och på en andra placering totalt i Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter.

Nordiska rättegångstävlingen är en årlig rättegångstävling baserad på den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där studentlag från samtliga nordiska länder tävlar. Tävlingen, som består av en skriftlig och en muntlig del, inleds i april med den skriftliga delen och en muntlig plädering inför domare från Europadomstolen och de nordiska ländernas högsta domstolar. Den muntliga delen, som går ut på en plädering i en simulerad rättegång, avgjordes i år på Island den 13–15 juni. Uppsalalaget gick då ända till final, och hamnade till sist på andra plats, efter en kamp med Klubb Lannung från Danmark.

Lagets storlek är begränsat till sex tävlande, där det i varje lag finns både en klagande och en svarande part. Totalt deltar 12 lag från Norden, och dessa utgörs alla av en advokatklubb som företräds av en aktiv advokat. Tävlingen sker på de skandinaviska språken.