Socionomprogrammet kritiseras av UKÄ

25 June 2014

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterar idag sin utvärdering av utbildningar som leder till socionomexamen. Utbildningen i Uppsala får kritik av UKÄ.

I utvärderingen av socionomutbildningen vid Uppsala universitet menar UKÄ att två av de sju utvärderade målen har bristande kvalitet. Kritiken från UKÄ kommer nu att analyseras närmare och fakultetsnämnden kommer att utarbeta och redovisa en åtgärdsplan.

Det pågår redan ett utvecklingsarbete gällande socionomprogrammet vid universitetet. Arbetet gäller framförallt synliggörande av huvudområdet socialt arbete och vad detta innebär för utbildningens innehåll. Att synliggöra det sociala arbetets praktik är ett huvudmål för detta utvecklingsarbete.

Utbildningar som får omdömet bristande kvalitet har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna ändå kvarstår förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

Läs mer om UKÄ:s utvärdering.

För frågor om socionomprogrammet var vänlig kontakta:
Kari Jess, programsamordnare, sociologiska institutionen, e-post: kari.jess@soc.uu.se eller
Ewa Hjertsén, bitr kanslichef, Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap, e-post: Ewa.Hjertsen@uadm.uu.se