Vetenskapsrådet höjer anslag för Impact-programmet

23 June 2014

Vetenskapsrådet och Formas har genomfört en halvtidsutvärdering av 20 så kallade Linnémiljöer som beviljades bidrag år 2008. Programmet ”Impact of Religion” vid Centrum för forskning om religion och samhälle får sitt anslag höjt med tio procent.

Impactprogrammet, som studerar religionens betydelse i samhället, har resulterat i forskning av extremt hög internationell kvalitet och flyttat fram forskningsfronten på nya och spännande sätt. Det fastslår den internationella utvärderingspanel som på Vetenskapsrådets uppdrag utvärderat Impact.

Utvärderingspanelen lyfter fram det tvärvetenskapliga samarbetet över ämnesgränserna och hur detta fört forskningen framåt, samt hur man lyckats attrahera och behålla yngre forskare i programmet. I enlighet med panelens rekommendation har Vetenskapsrådet beslutat att höja anslaget det tidigare anslaget på fem miljoner kronor per år med tio procent.

Impactprogrammet är en av 20 Linnémiljöer som nu utvärderats. Andra Linnémiljöer vid Uppsala universitet som varit med i utvärderingen är UCEG, Uppsala Centre for Evolution and Genomics, och Upmarc, Uppsala Programming for Multicore Architectures. Upmarc får oförändrad finansiering medan UCEG får sitt anslag reducerat med tio procent på grund av avsaknad av utåtriktad verksamhet, en utomstående vetenskaplig rådgivande styrelse och en strategisk plan för de kommande fem åren.

Läs mer om utvärderingen eller ladda ner rapporten som pdf.