Erbjudande om pensionering bra för hälsan

28 May 2014

Ett erbjudande om en tidig avgångspension kan vara bra för hälsan senare i livet. Det visar Per Johansson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och andra forskare från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Rapportförfattarna undersöker hur erbjudande om tidig pensionering påverkar hälsan genom att studera en grupp män som arbetade som yrkesofficerare inom försvaret. När militärerna var 54 år gamla (1992–1994) erbjöds de tjänstepension från 55 års ålder, istället för avtalets 60 år. Erbjudandet om tidig pension ökade de tidiga frivilliga avgångarna och gruppens sysselsättning minskade.

De som fick erbjudande om förtida pension fick bättre hälsa. Jämfört med andra officerare som inte fick erbjudandet minskade dagarna på sjukhus med cirka 35 procent. Minskningen var större bland dem som hade haft lägre inkomst som anställd och större för dem som hade en lägre utbildning. De som fick erbjudandet hade också 26 procent lägre risk att dö innan 70 års ålder.

Läs mer forskningen vid IFAU