Årets skytteanske pristagare utsedd

24 April 2014

Professor David Collier vid University of California, Berkeley, är 2014 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för ”sitt bidrag till statsvetenskaplig begreppsutveckling och utvecklandet av metoder för kvalitativ analys”. Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.

Skytteanska priset delas i år ut för tjugonde året i rad av Skytteanska stiftelsen vid en ceremoni i Uppsala lördagen den 27 september.
 
David Colliers empiriska forskning om Latinamerika, hans utveckling av teorier kring kritiska brytpunkter och hans metodologiska positionering till försvar för de kvalitativa metodernas särart och centrala roll gör honom till en statsvetare av stor betydelse för den forskningsmässiga samtiden.   
 
Det förnämsta uttrycket för David Colliers jämförande statsvetenskapliga forskning är verket ”Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America” som han skrivit tillsammans med sin fru Ruth Berins Collier, även hon professor i statsvetenskap vid Berkeley. Studien kretsar kring parvisa jämförelser av åtta latinamerikanska länder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Mexiko, Uruguay och Venezuela. Det var intresset för hur vissa perioder i staters liv blir så kallade ”kritiska brytpunkter” i bemärkelsen att de vägval som görs där och då lägger grunden för vad som komma ska, som fick paret att skriva boken. Ett senare verk som ger uttryck för Colliers metodologiska tänkande är ”Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards”.
 
- Kännetecknande för David Collier som forskare är hans ambition att i genuin mening bedriva kumulativ forskning; att syntetisera, och att kritiskt granska för att nå ökad kunskap och förståelse. Det finns en ödmjukhet och en befriande avsaknad av att framhäva det egna jaget som visar sig i Colliers stora samförfattade produktion, säger Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap och ordförande i priskommittén.
 
 Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer i Li Bennich-Björkmans understreckare i dagens SvD.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats.