Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka öppnat

23 April 2014

Idag öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Syftena är två. Forskare ska göra medicinska studier såsom röntgen, osteoporosmätningar och DNA- analys. Och Svenska kyrkan ska visa Sveriges äldsta kungakrona för första gången i utställningen ”Himlen är här” som börjar i sommar då Uppsala firar 850 år som ärkebiskopssäte.

–    Det är inte ofta man får öppna ett sådant här relikskrin, så det är praktiskt att vi kan samordna våra båda projekt till ett och samma tillfälle. Senast vi öppnade skrinet var år 2000, berättar domkyrkokaplan Lars Åstrand som var med även då. Inga naturvetenskapliga undersökningar gjordes då. Och tack vare jubileumsutställningen kan vi denna gång låta alla få se kungakronan, en verklig skatt i vårt gemensamma kulturarv.

De medicinska studierna ingår i ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syftet att lära mer om osteoporos (benskörhet) genom att undersöka skelett från medeltida individer och jämföra med dagens befolkning. Sabine Sten, professor i osteoarkeologi vid Uppsala universitet Campus Gotland, leder projektet och kommer att ansvara för anlyserna av Erik den heliges kvarlevor. I forskningssamarbetet ingår även historiker, medicinare och biologer. Forskarna kommer också att kunna svara på om det verkligen är Erik den heliges kvarlevor i graven.

Fakta
Erik Jedvardsson var kung i Sverige på 1150-talet och dödades 18 maj 1160 av en annan tronkrävare, Magnus Henriksson, i samband med att han firade gudstjänst där domkyrkan står idag. Mirakel sades ske efter kungens död och han blev Sveriges nationalhelgon, Erik den helige. Han är avbildad med sin krona i Stockholms stadsvapen. Kronan i Svenska kyrkans logotyp har samma ursprung. Uppsala, nuvarande Gamla Uppsala, blev ärkebiskopssäte 1164. 1257 togs Eriks kvarlevor upp ur sin grav och lades i ett relikskrin. 1273 flyttade ärkebiskopen och relikskrinet med Erik den heliges ben till staden Östra Aros, nuvarande Uppsala, där man just hade påbörjat bygget av sin nya jättekyrka.

Utställningen ”Himlen är här” pågår i Uppsala domkyrka 18 juni–16 november. Den är en del av Uppsalas 850-årsjubileum som ärkebiskopssäte och Svenska kyrkans satsning att tillgängliggöra kulturarvet.