Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Mohammad Fazlashemi har tilldelats Serafimerorden

31 January 2018

Professor Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, har 28 januari tilldelats Serafimerorden.

Mohammad Fazlhashemi har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina förtjänstfulla insatser som islamolog, särskilt inom islamsk teologi och filosofi.

Mohammad Fazlhashemi har varit anställd som professor i islamisk teologi och filosofi på teologiska institutionen vid Uppsala universitet sedan professuren inrättades 2012.

---

Läs mer