Föreläsning av hedersdoktor Geoffrey Khan

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Geoffrey Khan, Regius Professor i hebreiska, Cambridge
  • Arrangör: Språkvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor Geoffrey Khan, med titeln Some aspects of the copula and cleft constructions in Hebrew and Aramaic.

Geoffrey Khan, Regius professor i hebreiska vid Cambridge, UK, är en ledande forskare inom flera fält av den breda semitistiken. Inom filologi och lingvistik har han behandlat arabiska, hebreiska och arameiska och forskningen rör allt från hebreisk texthistoria och medeltida arabisk textutgivning och grammatik till dokumentation av nyarameiska dialekter. Han har gjort stora insatser för att dokumentera hotade dialekter inom den nordöstliga nyarameiskan, som ursprungligen talats i norra Irak, sydöstra Turkiet och västra Iran. Professor Khan har även gjort mycket omfattande grammatiska beskrivningar och intresserat sig för bibelhebreiskan. Han har en lång relation till semitiska språk i Uppsala och har deltagit i seminarier och workshops samt tagit emot doktorander från Uppsala i Cambridge. Han är en nära samarbetspartner, inte minst inom nyarameisk forskning.