Föreläsning av hedersdoktor Quentin Skinner

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Quentin Skinner
  • Arrangör: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Kontaktperson: Margaret Hunt
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 professor Quentin Skinner med titeln Thomas Hobbes: Picturing the State.

Quentin Skinner är Barber Beaumont Professor of the Humanities vid Queen Mary, University of London. Hans olika bidrag till historisk forskning har varit mycket viktiga och inflytelserika under flera decennier. Dels gäller detta hans omfattande analyser av det moderna politiskt tänkandets framväxt från medeltid till 1700-tal. Dels har Skinner haft mycket stor betydelse för generella teori- och metodfrågor genom sitt utarbetade av principer för kontextualiserande analyser. Han har hållit flera föreläsningar och seminarier vid Uppsala universitet och fördjupat samarbete planeras.