Seminarium med hedersdoktorer Christopher Porter, France Mentré och Fang-Rong Chang

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum B22
  • Föreläsare: Prof. Christopher Porter, Monash University, Melbourne, Australien, Prof. France Mentré, Université Paris Diderot, Frankrike, Prof. Fang-Rong Chang, Kaohsing Medican University, Taiwan.
  • Webbsida
  • Arrangör: Farmaceuiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof. Margareta Hammarlund-Udenaes
  • Telefon: 018 4714300
  • Seminarium

Öppet seminarium med Farmaceutiska fakultetens tre hedersdoktorer 2018: professor Christopher Porter, professor France Mentré och professor Fang-Rong Chang. Seminariet ges som en del av firandet av Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum.

Prof. Margareta Hammarlund-Udenaes, Dean: General welcome and introduction

Introduction by host Dr Christel Bergström: Prof Christopher Porter, Monash Univ, Melbourne, Australia “Harnessing lipid transport pathways for enhanced drug delivery”

Introduction by host Prof Mats Karlsson: Prof France Mentré, Univ Paris Diderot, France “Finding the dose of favipiravir for Ebola virus disease”

Introduction by host Prof Anders Backlund: Prof Fang-Rong Chang, Kaohsiung Medican Univ, Taiwan “Global Pharmacy & Traditional Medicine”

Concluding remarks

-----

Christopher J.H Porter är verksam vid Monash University i Melbourne, Australien, där han är professor i galenisk farmaci. Han är en världsledande forskare i gränsskiktet mellan farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, biologi och materialvetenskap och hans forskningsprogram har resulterat i fördjupad kunskap om hur absorption och disposition kan optimeras genom att skräddarsy läkemedelssubstanser eller hjälpämnen för naturligt förekommande transportvägar för lipider. Christopher J.H Porters har starkt påverkat forskningen vid fakulteten för farmaci vid Uppsala universitet och har etablerat ett välfungerande samarbete med fakulteten inom läkemedelsformulering.

Fang-Rong Chang är professor i farmakognosi vid Kaohsiung Medical University i Taiwan. Hans huvudsakliga forskningsintresse ligger inom biologiskt aktiva substanser från naturprodukter (inklusive traditionella kinesiska läkemedel) med anti-virala och cytotoxiska effekter. Inom ramen för detta arbete har han också bland annat utvecklat transgena varianter av växten Arabidopsis thaliana för användning vid screening, studerat inflytandet från kemiska substanser i livsmedelsprodukter i samband med sjukdomstillstånd, och medverkat till flera patent. Sedan 2004 har Fang-Rong Chang på en rad olika sätt varit involverad i gemensamma forskningsprojekt samt utbildning på alla nivåer med personal vid avdelningen för farmakognosi, institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Till exempel har han tillsammans med professor Anders Backlund varit drivande vid upprättandet av det 'Dual Degree'-program inom forskarutbildningen som sedan 2012 finns mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och Kaohsiung Medical University.

France Mentré, professor i biostatistik vid INSERM – Universitet Paris Diderot i Frankrike, utvecklar metoder för att optimera modellbaserad design och analys av kliniska läkemedelsstudier. Grunden för att göra detta vilar på matematiska modeller som beskriver tidsförloppet av underliggande fysiologiska, patofysiologiska och farmakologiska processer. Sådana modeller kan tillåta en integrering av informationen från patientdata av olika typer: från vad läkemedelnivåerna är i blodet och hur dessa påverkar fysiologin, över markörer av sjukdomsprocessen till symptom och överlevnad. Beräkningarna syftar till att fastställa samband mellan terapi och behandlingssvar samt att klargöra i vilken grad patienter reagerar olika på behandlingen. Om skillnaderna mellan patienter är stor kan modellerna också utgöra en grund för hur man bäst ska individualisera läkemedelsbehandlingen.