Inspektor-samtal med Mats Svegfors

  • Datum:
  • Plats: Västmanlands-Dala nation S:t Larsgatan 13, Uppsala
  • Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med V-dala nation
  • Kontaktperson: Peter Wallensteen
  • Föreläsning

Inspektor Peter Wallensteen samtalar med Mats Svegfors, Västmanland-Dala nations hedersledamot sedan 1999, om dennes många och varierande erfarenheter från ett rikt svenskt offentligt liv.

Mats Svegfors studerade vid Lunds universitet, blev studentkårens ordförande 1971 och efterträdde 1974 Carl Bildt som ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Efter en tid som redaktör för Svensk Linje respektive Svensk Tidskrift arbetade han några år som sakkunnig i Ekonomidepartementet och statssekreterare i Bostadsdepartementet, men lämnade Regeringskansliet 1981, då han utsågs till VD för tankesmedjan Timbro – samma år som hans bok Revolution i små steg publicerades. Åren 1983-2000 ägnade Mats Svegfors åt Svenska Dagbladet bl.a. som tidningens chefredaktör, under vilken tid skriften Desinformation i små steg tillkom.
 
Det nya seklet inleddes med utnämningen till landshövding i Västmanland, som resulterade i nio mycket aktiva och engagerade år som chef för Länsstyrelsen i Västerås med dess mångfald av verksamheter.
 
Som VD för Sveriges Radio under åren 2009-12 uppmärksammades Mats Svegfors för sitt försvar för bl.a. det fria ordet och public service verksamhet samt för sitt deltagande i olika samhällsdebatter.
 
För många är han uppskattad som författare av boken Dag Hammarskjöld – den förste moderne svensken, som utkom 2015.
 
Studerande gratis, övriga SEK 50:-

Välkommen!

Inspektor-samtal med Mats Svegfors