Hedersdoktorer 2018

De hedersdoktorer som utsetts inom humaniora och samhällsvetenskap 2018 föreläser:

Teologiska fakulteten

2018-01-25 kl 13:15 – 16:00
Museum Gustavianum Auditorium Minus
Öppen föreläsning med Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2018:
Professor Lori G. Beaman
Professor Sidnie White Crawford
Professor Elaine Scarry
Se föreläsningarna.

Juridiska fakulteten

2018-01-25 kl 10:15 – 11:15
Riddartorget / Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 
Some Remarks: Öppen föreläsning med Juridiska fakultetens hedersdoktor 2018, professor William Butler.

Historisk-filosofiska fakulteten

2018-01-24 kl 10:15 – 12:00
Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C
Thomas Hobbes: Picturing the State: Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 Quentin Skinner.
Se föreläsningen.

2018-01-25 kl 10:15 – 12:00
Engelska parken Geijersalen, Eng6-1023
En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer: Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 Ola Larsmo.
Se föreläsningen.

Språkvetenskapliga fakulteten

2018-01-24 kl 14:15 – 16:00
Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
Aspect itératif et pluralité de procès: Öppen föreläsning på franska av Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, Laurent Gosselin.

2018-01-24 kl 16:15 – 18:00
Engelska parken Humanistiska teatern
Some aspects of the copula and cleft constructions in Hebrew and Aramaic: Öppen föreläsning av Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor Geoffrey Khan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2018-01-23 kl 13:15 – 15:00
Ekonomikum Lecture Hall 2, Kyrkogårdsgatan 10
Popular Culture and the Civic Imagination: Öppen föreläsning av Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor Henry Jenkins.
Se föreläsningen.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

2018-01-24 kl 13:15 – 15:00
Blåsenhus Betty Pettersson-salen
Making Sense of Globalizing Social Science: Öppen föreläsning av professor Johan Heilbron, utsedd hedersdoktor 2018 vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.
Se föreläsningen.