Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Centrum, områdesstudier och forskningssamarbeten

För att främja tvärvetenskaplig forskning över flera ämnen eller områden skapas olika former av centrum, institut eller nätverk. Vissa av dessa tar sin utgångspunkt i kulturella och geografiska områden.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns ett flertal samarbeten:

Centrum där våra fakulteter medverkar