Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Unik bredd

Forskning inom språk, teologi, samhällsvetenskap, juridik, utbildningsvetenskap och humaniora.

Vår forskning

illustration kurva som pekar uppåt

Den stora bredden på forskningen och kreativa, samlande campusmiljöer har skapat många nya forskningsprojekt. Ofta samlas vitt skilda ämnen i forskningsprojekt med aktuell koppling till samhällsutvecklingen.

Många forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap drivs i samarbete med organisationer, företag och universitet både i Sverige och internationellt.

Forskarutbildning

Jobba hos oss

Vi forskar om

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer. 

Lagerkrans