Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Introduktion till Zotero

  • Date: 5/9/2018 at 9:30 AM 10:30 AM
  • Location: Engelska parken Sökverkstan Karin Boye-biblioteket
  • Lecturer: Helen Norlin
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Helen Norlin
  • Seminarium

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Till detta kurstillfälle behöver du ta med dig egen dator.

Anmäl dig här