Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Unique range

Research into languages, theology, social sciences, law, educational sciences and humanities.

What do we do research into?

Our wide range of research and campuses which bring people together and inspire creativity have led to many new projects. Widely different disciplines often collaborate on research projects with relevance to present-day developments within society.

Many research projects within humanities and social sciences are carried out in collaboration with organisations, companies and universities both in Sweden and abroad.

PhD studies

Jobs & vacancies

Centrum, områdesstudier och forskningssamarbeten

För att främja tvärvetenskaplig forskning över flera ämnen eller områden skapas olika former av centrum, institut eller nätverk. Vissa av dessa tar sin utgångspunkt i kulturella och geografiska områden.

Tvärvetenskapliga forskningsnätverk

Forskarutbildning

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter.

Sök forskarutbildning